27/10/15  Tổ chức  212
Ban Giám Hiệu 01 Lê Xuân Hạnh.Cẩm Hoà , Cẩm Xuyên Đại học TH Sinh ngày: 1974 Vào ngành: 1995 Vào Đảng:   x Đến đơn vị: 2011 Hiệu Trưởng  
 15/09/15  Tổ chức  461
Kể từ năm học 2015-2016, các trường tiểu học trong toàn ngành sẽ có cổng thông tin điện tử riêng, do một cán bộ chuyên trách đảm nhận. Mọi thông tin văn bản, liên hệ với cấp trên…đều thông qua cổng…
 11/10/15  Tổ chức  293
TTO – Theo chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), Singapore là nước có những học sinh trung học thông minh nhất thế giới.