Thông tin chi tiết:
Lê Thị Bích Ngọc
Dạy Anh văn 3-5 BD Ôlimpíc Tiếng Anh Lê Thị Bích Ngọc
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách