Thông tin chi tiết:
Chu Thị Quyên
Chủ nhiệm lớp 4C Chu Thị Quyên
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách