Tổ chức

a2

Danh sách cán bộ – giáo viên

Ban Giám Hiệu 01 Lê Xuân Hạnh.Cẩm Hoà , Cẩm Xuyên Đại học TH Sinh ngày: 1974 Vào ngành: 1995 Vào Đảng:   x Đến đơn vị: 2011 Hiệu Trưởng  
bo-cham-diem-tieu-hoc-6715-141-5852-1735-1410425505

Tập huấn quản trị mạng

Kể từ năm học 2015-2016, các trường tiểu học trong toàn ngành sẽ có cổng thông tin điện tử riêng, do một cán bộ chuyên trách đảm nhận. Mọi thông tin văn bản, liên hệ với cấp trên…đều thông qua cổng…